Ο Σύλλογος

Ιστορικό του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Βολισσιανών Αττικής «Η Αγία Μαρκέλλα» ιδρύθηκε το 1977 όταν, στις 6 Ιουνίου, μια ομάδα Βολισσιανών που διέμεναν στην Αττική, συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του Βολισσιανού δικηγόρου Ιωάννη Παπαμαύρου και αποφάσισαν τη σύσταση του Συλλόγου.

Σκοπός ήταν και είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των Βολισσιανών της Αττικής και η καταβολή προσπαθειών για την εν γένει ανάπτυξη της Βολισσού.

Τα ιδρυτικά μέλη (63 στον αριθμό) υπέδειξαν και το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου:

 • Πρόεδρος: Γεώργιος Θεοδωρούλης
 • Αντιπρόεδρος: Ευγενία Χαλκιά-Μπελέγρη
 • Γενικός Γραμματέας: Μιχαήλ Οικονόμου
 • Ειδικός Γραμματέας: Αθανάσιος Γκαγκανάτσιος
 • Ταμίας: Μιχαήλ Ορφανός του Ιωάννη
 • Μέλη:
  • Δημήτριος Καγιάντας
  • Δημήτριος Καραγιώργης
  • Ιωάννης Κουγιούλης
  • Νικόλαος Μπελέγρης
  • Νικόλαος Πλακίτσης
  • Σωτήρης Τριανταφύλλου

Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του εκλεγμένου πλέον Δ.Σ. έγιναν στις 7 Απριλίου του 1978 και Πρόεδρος για τη διετία 1978 – 1980 ήταν και πάλι ο Γεώργιος Θεοδωρούλης, ενώ από τότε μέχρι και σήμερα διατελέσαντες πρόεδροι των Δ.Σ. είναι οι πιο κάτω:

Iωάννης Κουγιούλης (1980 – 1982), Μιχαήλ Οικονόμου (1982 – 1984, 1984 – 1986), Δημήτρης Καγιάντας (1986 – 1988), Στέλιος Αγιασμάτης (1988 – 1990), Γεώργιος Επιτροπάκης (1990 – 1992), Μιχαήλ Μάγκος (1992 – 1994), Στέλιος Μουτάφης (1994 – 1996, 1996 – 1998, 1998 – 2000, 2006), Αργύρης Κοκκινάκης (2000 – 2002, 2002 – 2004), Νίτσα Φερούσι (2007-2009), ενώ από 1/2/2010 τη προεδρεία του Συλλόγου ανέλαβε ο Νίκος Ζαρταλούδης.