Το Διοικητικό Συμβούλιο για το 2018 - 2020:

Πρόεδρος: Χριστόφορος Μπελέγρης

Αντιπρόεδρος: Τζένη Πλακίτση

Ταμίας: Αθανάσιος Μιχαήλης

Γενικός Γραμματέας: Αλέξης Νανόπουλος

Ειδικός Γραμματέας: Καλλιόπη Κουρούπη

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Χριστόφορος Φερούσης

Υπεύθυνος Πολιτιστικών: Νέλλα Νικολούδη

Υπεύθυνοι Ηλεκτρονικής Διαχείρισης: Παναγιώτης Κανελλόπουλος – Ιωάννης Τόλης

Μέλη:

  • Νικος Τσουρουγιάννης
  • Μαρία Μάγκου

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

  • Στέλιος Αγιασμάτης
  • Ευάγγελος Καραμολέγκος