Σκοπός του Συλλόγου

Σκοπός του Σωματείου είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη φιλικών δεσμών και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών αυτού και η καταβολή προσπαθειών για την ανάπτυξη της Βολισσού- Χίου.

Επίσης σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση, τόσο στη Βολισσό, όσο και μεταξύ των Βολισσιανών Αττικής, των κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και εθίμων που έχουν διαμορφωθεί από ετών και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Ειδικώτερα για τη διατήρηση των ωραίων τοπικών χορών ο Σύλλογος οργανώνει χορευτικό συγκρότημα με την ονομασία “Χορευτικό Συγκρότημα Συλλόγου Βολισσιανών Αττικής” με τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών που θα ασκούνται στους τοπικούε χορούς και θα τους χορεύουν σε δημόσιες εμφανίσεις, ντυμένοι με τοπικές ενδυμασίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για τη συγκρότηση και για τις εμφανίσεις του χορευτικού συγκροτήματος, επικεφαλής του οποίου θα τίθεται πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εποπτεύει τα της λειτουργίας του συγκροτήματος.