Εκδηλώσεις Συλλόγου 2008

Χορός Συλλόγου Βολισσιανών "Όμηρος" - Βολισσός - 11 Αυγούστου 2008
Με την υποστήριξη του Συλλόγου Βολισσιανών Αττικής "Η Αγία Μαρκέλλα"

Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007 Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007 Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007 Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007 Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007 Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007 Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007 Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007 Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007


Εκδρομή Συλλόγου - Γερμανία - Αυστρία - 26 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου 2008

Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007


Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση - Ι.Ν. Αγίας Ματρώνας, Ν. Ερυθραία - 21 Δεκεμβρίου 2008

Εκδηλώσεις Συλλόγου 2007

Εκδρομή Συλλόγου - Γερμανία - Αυστρία (26 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου 2008)
Ξενοδοχείο Metropolitan (Κόψιμο Πίτας - 4 Φεβρουαρίου 2007)
Χορός Συλλόγου Βολισσιανών "Όμηρος" (11 Αυγούστου 2008)
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση (25 Ιανουαρίου 2008)